Пиёда кетиб бораётган киши: “Бу охири кўринмайдиган йўлда мендан ҳам ҳоли хароб ким бор?” деб йиғларди. Ёнидан ўтаётган эшак унинг ноласини эшитиб танбеҳ берди:
– Эй нодон одам, Худога шукр қилиб йўлингда давом эт! Ниҳояти уловинг йўқ, менга ўхшаб устингда юк билан кетмаяпсан-ку!
Дўстларга тавсия этиш
2017 йил 29 сентябрда эълон қилинган  373 марта кўрилган