Таҳорат олишдан аввал ушбу дуо ўқилади: “Аъузу биллаҳи минаш-шайтонир рожийм. Бисмиллаҳил аъзийм. Валҳамду лиллаҳи ъала дийнил Ислам”.

Улуғ Аллоҳнинг исми билан қувилган шайтоннинг ёмонлигидан Аллоҳдан паноҳ тилайман. Ислом дини учун Аллоҳга ҳамд бўлсин.

Таҳоратни бошлаб, икки қўлни юваётганда: “Алҳамду лиллаҳил-лазий жаъалал маа тоҳуран вал ислама нуран”.

Сувни ҳам, ислом динини ҳам поклик манбаи қилиб яратган Аллоҳга ҳамд бўлсин.

Оғизни чаяётганда: “Аллоҳумма аъинний ъала тилаватил қур’ан ва зикрика ва шукрика ва ҳусни ъибадатик”.

Аллоҳим, Қуръон ўқиш, Сени зикр этиш, Сенга шукр қилиш, чиройли ибодат қилиш учун ёрдам бер.

Бурунга сув тортаётганда: “Аллоҳумма ариҳний роиҳатал жаннати ва ла туриҳни роиҳатан-нар”.

Аллоҳим, мени жаннат ҳидидан баҳраманд эт, дўзах исидан нари тут.

Юз юваётганда: “Аллоҳумма баййиз важҳи явма табяззу вужуҳун ва тасвадду вужуҳ”.

Аллоҳим, юзлар оқ ва қора бўладиган куни юзимни ёруғ қил.

Ўнг қўлни юваётганда: “Аллоҳумма аътиний китабий бийа-мийний ва ҳасибни ҳисабан йасиро”.

Аллоҳим, қиёмат куни амал дафтаримни ўнг тарафимдан бер ва ҳисобимни осон қил.

Чап қўлни юваётганда: “Аллоҳумма ла ту’тини китаби би шимали ва ла мин варои зоҳрий”.

Аллоҳим, амал дафтаримни чап тарафимдан ҳам, орқадан ҳам бермагин.

Бошга масҳ тортаётганда: “Аллоҳумма азилланий тахта зилли аршика йавма ла зилла илла зиллу аршик”.

Арш соясидан бошқа соя топилмайдиган куни мени унинг сояси билан соялантир.

Қулоққа масҳ тортаётганда: “Аллоҳуммаж’алний миналлазийна ястамиъунал қовла файаттабиъуна аҳсанаҳ”.

Аллоҳим, мени яхши гапларни эшитиб, унга эргашувчи қил.

Бўйинга масҳ тортаётганда: “Аллоҳумма аътиқ рақобатий минан нар”.

Аллоҳим, вужудимни жаҳаннам оташидан муҳофаза қил.

Ўнг оёқни юваётганда: “Аллоҳумма саббит қодамайя ъалас сироти явма тазиллу фиҳил ақдам”.

Қиёмат – оёқлар тойгувчи кунда оёқларимни (Сирот кўприги)дан тойдирмагин.

Чап оёқни юваётганда: “Аллоҳуммаж’ал занбий мағфурон ва саъйи машкурон ва тижаротий лан табуро”.

Аллоҳим, гуноҳларимни мағфират эт, амалларимни гўзал ва тижоратимни зарарсиз қил.

Таҳоратдан сўнг: “Ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан абдуҳу ва росулуҳ. Аллоҳуммаж’алний минат-таввабина важ’алний минал мутатоҳҳирийн”.

Шаҳодат бераман, Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ ва Муҳаммад (с.а.в.) Унинг бандаси ва расулидир. Аллоҳим, мени тавба қилувчи ва покланувчилардан қил.

Дўстларга тавсия этиш
2014 йил 26 февралда эълон қилинган  8481 марта кўрилган